Willem Albers

Contents of this page:

How to reach me.
Publications.
Wiskundige statistiek (191530382).

Applied statistics (191531400).

Medical statistics & epidemiology (191531330).

Medische Statistiek (191530460)

Elementaire statistiek (achtergrondmateriaal).

How to reach me

Surface Mail

Department of Applied Mathematics

Faculty EEMCS

University of Twente
P.O.Box 217
7500 AE Enschede
The Netherlands

phone

+31-534893816
+31-534893433/3434 (Secretaries)

Electronic Mail

w.albers@utwente.nl

Publications

(The recent ones are given below; for a complete list see here)                    

                                                                             2006

·        W. Albers, W.C.M. Kallenberg and S. Nurdiati (2006). Data driven choice of control charts. [Abstract]. J.Statist. Planning & Inference 136, 909-941.

·        W. Albers and W.C.M. Kallenberg (2006). Self adapting control charts. [Abstract]. Statist. Neerl. 60, 292 - 308.

·        W. Albers and W.C.M. Kallenberg (2006). Alternative Shewhart-type charts for grouped observations. [Abstract]. Metron LXIV(3), 357 - 375.

·        W. Albers and W.C.M. Kallenberg (2006). Control charts using minima instead of averages. [Abstract]. Proceedings JSM Seattle, 1801-1810.

·        W. Albers, W.C.M. Kallenberg and V. Lukocius (2006). Small dependencies and large actuarial risks. [Abstract]. TW-Report 1812.

 

                                                                             2007

·        W. Albers and W.C.M. Kallenberg (2007). Shewhart control charts in new perspective.[Abstract]. Sequential Analysis 26, 123-151.

·        W. Albers and W.C.M. Kallenberg (2007). Improved data driven control charts.[Abstract]. Int. J. of Pure and Appl.Math. 37(3), 423 – 439.

   

                                                                                      2008

·        W. Albers and W.C.M. Kallenberg (2008). Minimum control charts. [Abstract]. J. Statist. Planning & Inference 138, 539-551. 

·        W. Albers and W.C.M. Kallenberg (2008). MINDCUMIN charts. [Abstract].   J. Nonpar. Statist. 20, 769–790.

 

                                                                                      2009

·        W. Albers and W.C.M. Kallenberg (2009). Normal control charts with nonparametric safeguard.[Abstract].  Statist. Neerl. 63, 63-81.

·        W. Albers, W.C.M. Kallenberg and V. Lukocius (2009). A flexible model for actuarial risks under dependence.  Scand. Act. J. 2009:2, 152 - 167.

·        W. Albers and W.C.M. Kallenberg (2009). CUMIN charts. [Abstract].  Metrika 70, 111–130.

 

                                                                                       2010

·        W. Albers (2010). The optimal choice of negative binomial charts for monitoring high-quality processes. [Abstract].  J. Statist. Planning & Inference 140, 214-225.

·        W. Albers and W.C.M. Kallenberg (2010). Estimation effects on stop-loss premiums under dependence. [Abstract]. Int. J. Statist. & Man. Syst. 5, 21-58.

·        W. Albers (2010). Control charts for health care monitoring: the heterogeneous case. In JSM Proceedings, presented at QPRC. Alexandria, VA:  American Statistical Association, 5837-5846.

 

                                                                                                             2011

·        W. Albers (2011). Control charts for health care monitoring under intermittent Out-of-Control behavior. [Abstract]. In Proceedings 58th ISI-Session (21-26 August 2011, Dublin, Ireland), paper 950397 (5 pages).

·        W. Albers (2011). Control charts for health care monitoring under overdispersion.  Metrika 74, 67-83. Available on line.

·        W. Albers (2011). Empirical nonparametric control charts for high-quality processes. [Abstract].  J. Statist. Planning & Inference 141, 3151-3159.

·        W. Albers (2011). Improved binomial charts for high-quality processes. [Abstract]. Revista Produção 21, 209-216.

·        W. Albers (2011). Risk adjusted control charts for health care monitoring. [Abstract]. Int. J. of Math. and Math. Sciences, Vol.2011, Article ID 895273, 16 pages, doi: 10.1155/2011/895273

 

                                                                                        2012

·        W. Albers (2012). MIXMAX charts. [Abstract]. TW-Report 1972. To appear in Adv. & Appl. in Statist.

·        W. Albers (2012). Control charts for high-quality processes: MAX or CUMAX? Available on line. J. Statist. Planning & Inference 142, 1924-1932.

·        W. Albers (2012). Nonparametric control charts for bivariate high-quality processes. [Abstract]. Int. J. of Pure and Appl.Math 79(1), 139-154.

·        W. Albers (2012). Het Statistische Universum. Afscheidsrede, TW-Report 1987.

 

 

 

From October 1, 2012, I will be retired. Hence no update of the course information below will follow!

 

Wiskundige Statistiek (191530382) – 2011/2012

 

Doel

De bedoeling van het vak is om de minimaal benodigde basis aan te brengen voor gebruik van de statistiek op een niveau dat van wiskundigen verwacht mag worden.

 

Vorm

Het vak bestaat uit de volgende onderdelen:

            HC:  hoorcollege ( + huiswerkopgaven),

          WC: werkcollege,

·        Op het HC wordt (o.a. m.b.v. voorbeelden) de theorie uitgelegd; de huiswerkopgaven zijn bedoeld om eventuele manco’s in de voorkennis (analyse en kansrekening) zichtbaar te maken en als ‘diagnostic’ om na te gaan of de theorie (definities e.d.) al voldoende bestudeerd is.

·        Op het WC komen de ‘echte’ vraagstukken aan bod, zoals deze op het tentamen gevraagd worden. De collectie bevat dan ook vele oude tentamenvraagstukken. Zelfwerkzaamheid is belangrijk; ‘voormaken’ van vraagstukken komt wel voor (met name instructie m.b.t. de te volgen aanpak), maar de nadruk bij de begeleiders ligt op het beantwoorden van vragen.

 

Materiaal

Het bij het vak behorende dictaat bevat de op het HC te behandelen theorie en de voor het WC bestemde vraagstukkencollectie (met deels uitgebreide, deels summiere uitwerkingen). De in het dictaat genoemde boeken zijn alleen bedoeld als aanvulling. De sets huiswerkopgaven staan op Blackboard.

 

Docenten

·        prof.dr.W.Albers: HC, ir. T.M.J. Meijer: WC,

·        studentassistent: correctie huiswerkopgaven

 

Regeling

·        Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen, bestaande uit 4 à 5 vraagstukken van het soort dat op het WC  is geoefend. In principe is het hierbij behaalde cijfer ook het uiteindelijke tentamencijfer.

·        Om het actief volgen van het onderwijs en het regelmatig bestuderen van de stof te stimuleren, is er echter de mogelijkheid om een bonuspunt voor het cijfer van het afsluitende tentamen te verdienen.

·        Hiertoe dienen 8 maal huiswerkopgaven (tijdig) ingeleverd te worden, steeds bij aanvang van de werkcolleges 2 t/m 9, zoals hieronder in de werkindeling is aangegeven

·        Bij elke set huiswerkopgaven kunnen telkens 0, 1 of 2 punten gescoord worden. Bij een puntentotaal van minstens 12 wordt het cijfer van het schriftelijk tentamen met 1 verhoogd (met als maximum 10).

·        Deelname aan dit systeem wordt sterk aanbevolen: niet alleen ‘helpt’ een volle punt extra natuurlijk flink, maar het effect van (regelmatig) werken aan het vak is ook zeer significant!

Werkindeling

·         Geplande contacturen:  Ma 3+4 (HC), Vr 3+4 (WC) en deels Wo 3+4 (wk 36, 38 en 40; wk 42 als reserve)

·         Huiswerksets: hebben betrekking op al in de hoorcolleges behandelde stof. De uitwerkingen kunnen bij de werkcollegedocent worden ingeleverd, (uiterlijk) op de aangegeven momenten in het onderstaande schema.

wk

Ma 3+4  CR 3A

Wo 3+4   RA2503

 Vr 3+4    CR 2L

36

5-9     HC-1: H 1

7-9  HC-2: H 2

 

9-9   WC-1: opgaven van H 8.1

37

12-9   HC-3:  H 2.4,
                       H 3.1-3.3

XXXX

16-9  WC-2: H 8.2
         inleveren: HWset 1 (H1)

38

19-9   HC-4: H 3.4,
                      H 4.1-2

21-9 WC-3: H 8.3 (1-10)    
     inleveren: HWset 2(H2) 

23-9  WC-4: H 8.3 (11-20) 
         inleveren: HWset 3 (
H 3.2-3.3)

39

26-9   HC-5: H 4,
                      H 5.1-5.2

XXXX

30-9 WC-5: H 8.4

         inleveren: HWset 4 (H 3.3-3.4)

40

3-10   HC-6: H 5.2-5.5

5-10  HC-7: H5.5,   H 6

7-10  WC-6: H 8.5

         inleveren: HWset 5 (H 4.2-4.3)

41

10-10 HC-8: H 7

XXXX

14-10 WC-7: H 8.6 (1-9)

         inleveren: HWset 6 (H 4.4, H 5.2)

42

17-10 HC-9: uitloop

XXXX

21-10 WC-8: H 8.6 (10-17) 
          inleveren: HWset 7 (H 5.3-5.5)

43

XXXX

XXXX

28-10  WC-9: H 8.7

          inleveren: HWset 8 (H 6.2-6.3)

 

Tentamen

vrijdag 4-11-2011, 8.45 uur

vrijdag 3-2-2012, 8.45 uur

Het gebruik van een grafische rekenmachine wordt afgeraden en op het tentamen is dit niet toegestaan. Een gewoon rekenmachientje met statistische functies (zoals de Casio FX 82MS, voor minder dan 10 Euro bij allerlei winkels te verkrijgen) is wel toegestaan op het tentamen.

Extra materiaal

*  "Verknipte Statistiek":  krantenknipsels     ter illustratie van gebruik en  misbruik  (vooral het laatste!) van statistiek in de praktijk

*  Applets:  simpele programma’s om ‘hands-on’ uit te proberen wat een aantal technieken/methoden uit het dictaat ‘in het echt doen’

- histogram

- klassieke numerieke samenvatting

- normale verdeling

 

- normale benadering van de binomiale verdeling

 

- schatters voor de normale en de uniforme verdeling
 
- normaal betrouwbaarheidsinterval 
 
- binomiaal betrouwbaarheidsinterval [selecteer ‘ CI’s on a proportion’]

 

Applied statistics (191531400)      2011/2012

This is a masters course in the National Master Program on Mathematics.

It will be given in Utrecht during Spring 2012 (wk 6 through 21), mo 13-14.45 by dr.R.M. Castro (TU Eindhoven). For details consult mastermath .

Since this year’s topic will again be nonparametrics, the course Nonparametric statistical methods (191531550) will not be given in 2011/2012 as well

Medical statistics & epidemiology (191531330) –2011/2012

This course has been introduced for the MSc-program Biomedical Engineering. Besides BMT-students, also TG-students can choose this course in their MSc-program. Anyone interested is invited to contact me by mail for general aspects (and the respective instructors for specific questions about the various topics treated).

 

Program (location: RA 2336)

 

1)      (wk 46; wo 16-11, 1+2) prof.dr. W.Albers: Sampling and design of experiments

Issues are a.o.:  representative, sampling techniques, causality, confounding, control group, randomized trial, hidden bias, double blind, measuring, validity, reliability

Material:  Sampling-DOE-Measuring  ;  "Verknipte Statistiek"  ;   Assignment

 

2)      (wk 47; wo 23-11, 1+2) prof.dr. W.Albers:  Statisics refreshment course (mini!)

      Using the previous B1-course 153039, the basics of statistics are briefly summarized

      (estimation, confidence intervals, testing)

      Material: dictaat Kansrekening en Statistiek (153039), or for example a book like

      Jay L. Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, 7th ed.,

     (2008);

      Sheets used in class: see below under ‘Elementaire Statistiek’;

      Assignment: handed out at the end of this meeting; otherwise: contact prof.Albers

 

3)      (wk 48; wo 30-11, 1+2) prof.dr. W.Albers: Graphical and EDA-techniques

Issues are a.o.: QQ-plots, goodness-of-fit
Material: Data Summary  ; QQ-GoF; Appendix ; Tables ; SheetsDataSummary; Sheets QQ-plots & Goodness-of-Fit; Dataset

Books: [1] Jay L. Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, 7th ed. (2008);[2] Heinz Kohler, Statistics for Business and Economics (2002)

Assignment: handed out at the end of this meeting; otherwise: contact prof.Albers

 

4)   (wk 49; wo 7-12, 1+2) prof.dr. W.Albers:  More about ANOVA

Issues are a.o.: refreshment of basics, 2-factor model, interaction, design aspects (within vs between))
Material: ANOVA ; Sheets ANOVA; Dataset 

Books:  [1] Jay L. Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, 7th ed. (2008); [2] Heinz Kohler, Statistics for Business and Economics (2002)

Assignment: handed out at the end of this meeting; otherwise: contact prof.Albers


5)   (wk 50; wo 14-12, 1+2) dr. K.Poortema: Multiple regression

Issues a.o.: refreshment of basics, multiple case, residuals, transformations, nonlinear

Material: Regression ; Assignment ; About SPSS

 

6)      (wk 51; wo 21-12, 1+2) dr. K.Poortema: Discriminant analysis

This important technique is a prominent further example of multivariate analysis

Material: Course Material + Assignment; Dataset


7)   (wk 2; wo 11-1-'12, 1+2) dr. K.Poortema: Hazard /failure rates, Cox regression
This special topic is of major interest in biostatistical research
Material: Course Material + Assignment; Dataset

 


Examination

The assignments for 1) - 4) should be handed in within 14 days, preferably at instruction times. Assignments 5) - 7) do not have to be handed in, but should be discussed with the instructor (Poortema). An appointment should be made with him within 14 days after the respective course.  

Each assignment has to lead to an at least passing result (possibly after addition and/or repair). In this way, 7 grades are produced, the average of which gives, after rounding, the final grade.

Medische Statistiek (191530460) – 2011/2012

Dit vak is bestemd voor B-studenten Gezondheidswetenschappen. De hoorcolleges worden door mij verzorgd; contactpersoon is echter dr. K.Poortema. Verdere informatie kan door hem gegeven worden.

Hoorcolleges

Aantekeningen horend bij: HC1, HC2, HC3 ,HC4, HC5 , HC6, HC7, HC8

, HC9, HC10, HC11.

 

Elementaire Statistiek - achtergrondmateriaal

Overzicht

Beschrijvende Statistiek

Sheets Hoofdstuk 1 

Kansrekening

Sheets Hoofdstuk 2

Sheets Hoofdstuk 3

Sheets Hoofdstuk 4

Sheets Hoofdstuk 5

Statistiek: basis (schatten, betrouwbaarheidsintervallen, toetsen)

Sheets Hoofdstuk 6  

Sheets Hoofdstuk 7

Sheets Hoofdstuk 8

Last modified 12-10-2012.